CUM DEVIN MEMBRU UPFAR ARGOA

Calitatea de membru al UPFAR-ARGOA se dobândește pe baza unei cereri scrise si prin acordarea unui mandat de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe dreptului de autor de către producătorul de opere audiovizuale și/sau de videograme, însoțite de repertoriul în formatul aprobat de ORDA prin Decizia 52/2014, cu toate câmpurile obligatorii completate si de informații care sa confirme retransmiterea prin cablu / proiecția publică în cinematografe sau festivaluri.

Cererea de dobândire a calității de membru titular, însoțită de documentele necesare este supusă aprobării Consiliului Director în cel mult 30 zile de la data înregistrării cererii la sediul UPFAR-ARGOA. Refuzul trebuie motivat în scris.
Calitatea de membru titular al UPFAR-ARGOA se obține începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care a fost aprobată cererea de aderare la UPFAR-ARGOA

Formularele se depun la sediul UPFAR-ARGOA
Bucuresti,Bucuresti, Strada Iordache Golescu nr. 17, etaj 1, sector 1
Tel/Fax : 021/310.09.04/ 021.311.71.04
e-mail: repartitii@upfarargoa.ro

Aderare membrii UPFAR-ARGOA – Persoane juridice

Completati urmatoarele documente:

Cerere de aderare
Mandat de gestiune
Declaratie de repertoriu

Aderare membrii UPFAR-ARGOA – Persoane Fizice

Completati urmatoarele documente:

Cerere de aderare
Mandat de gestiune
Declaratie de repertoriu

Consultati Codul de conduită al membrilor UPFAR-ARGOA, aprobat prin Hotărârea AGA nr. 8/14.08.2020.