Metodologie

Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A. în scopul comunicării publice si desemnarea U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A. colector unic.

Decizia ORDA nr. 10 din 5 februarie 2013, privind modificarea, pe baza indicelui de inflalie stabilit la nivel national, a remuneratiilor cuvenite Producatorilor de opere audiovizuale prevazute in anexa la Decizia Directorului General al Oficiulu Român pentru Drepturi de Autor nr. 17/2006 pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 93/14.02.2013, Partea l, a Protocolului avand drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A in scopul comunicarii publice si tabelul cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite producatorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale, precum si desemnarea organismului de gestiune colectiva Uniunea Producatorilor de Film si Audiovizual din Romania-Asociatia Romana de Gestiune a Operelor din Audiovizual (U.P.F.A.R.- A.R.G.O.A. drept colector al remuneratiilor cuvenite producatorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale pentru comunicarea publica a acestor opere.

♦Citeste Decizia ORDA nr 10 din 5 februarie 2013"