U.P.F.A.R. - A.R.G.O.A.

Adresa nr. 1136_31.05.2016

ANUNT REPARTITII TRIMESTRUL IV 2016

UPFAR-ARGOA este în curs de efectuare a repartiţiilor drepturilor patrimoniale conexe dreptului de autor cuvenite titularilor de drepturi, producători de opere audiovizuale şi/sau videograme, aferente trimestrului al IV-lea 2016, din următoarele surse de colectare.
1. Retransmitere prin cablu
2. Comunicare publică/Ambiental
3. Copie privata

În acest sens, se vor transmite până la data de 31 ianuarie 2017 următoarele documente:

Ultima instiintare

Prin prezenta, U.P.F.A.R. - A.R.G.O.A înștiințează pentru ultima oară toți titularii de drepturi - producători de videograme - că au mai rămas 30 de zile pentru revendicarea remunerațiilor / drepturilor patrimoniale de autor și conexe dreptului de autor colectate, repartizate și notificate, conform prevederilor legale și statutare, pentru perioada 2012- trimestrul 1 2013, urmând ca după data de 31 octombrie 2016, respectivele sume sa fie prescrise.

NOTICE

Hereby U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A. notifies for the last time all the rightholders – videogram producers – that there are only 30 days left for the claiming of the collected remunerations / patrimonial copyrights and related rights to copyright, assigned and notified, according to the legal and statutory provisions, for the period 2012- the 1 st quarter 2013, following that after the date of 31 october 2016, those amounts to be prescribed!

CONVOCARE ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA 2016

Prin prezenta, vă anunțăm că luni, 31 octombrie 2016, ora 12, este convocată Adunarea Generală Extraordinara a membrilor UPFAR-ARGOA, care va avea loc la sala de proiectie a CNC (Centrul Național al Cinematografiei ) din str. Dem.I.Dobrescu nr. 4-6, sector 1, București. In lipsă de cvorum Adunarea Generală Extraordinara a UPFAR-ARGOA este reconvocată în data de 01 noiembrie 2016, la aceeaşi oră, adresă și cu aceeaşi ordine de zi.

Syndicate content