CRITERII PRIVIND UTILIZAREA FONDULUI SOCIAL CULTURAL EDUCAŢIONAL

Criteriile privind utilizarea Fondului Social Cultural Educational au fost revizuite. Forma aprobata conform Hotararii AGE nr. 2 din 21.12.2021 o puteti studia la sectiunea:
http://www.upfarargoa.ro/upfar-argoa/sprijin-nerambursabil-conform-statu...
ELIGIBILITATE
Condiţiile generale de eligibilitate sunt:
a) solicitantul - persoană fizică este cetăţean român, respectiv solicitantul - persoană juridică este persoană juridică de drept român;
b) solicitantul îşi desfăşoară activitatea, în principal, în România;
c) solicitantul este membru UPFAR-ARGOA de minim 6 luni, la data depunerii cererii de utilizare a Fondului social cultural, Educațional și să participe la cel puțin o adunare generală pe an, daca aceasta a fost organizată;
d) solicitantul și-a justificat și decontat corect proiectul anterior;
e) solicitantul nu este în conflict de interese cu UPFAR–ARGOA;
f) Solicitantul nu are datorii la UPFAR;
g) Solicitantul nu a mai primit sprijin anterior de la UPFAR pentru proiectul cu care aplica, la aceeași secțiune.
DOSARUL PROIECTULUI va conţine următoarele documente (Art.10):
a) CEREREA – anexa nr. 1 la prezenta procedură;
b) PROIECTUL – anexa nr. 2, care include și din care să rezulte necesitatea, oportunitatea activităţii, calendarul, bugetul/devizul estimativ pentru care se solicită finanțarea;
c) DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE – anexa nr. 3, prin care afirmă
că nu se află în conflict de interese cu UPFAR–ARGOA și că, în cazul în care proiectul beneficiază de finanțare și din alte surse, nu va efectua o dublă decontare pentru aceleași cheltuieli.
d) Alte DOCUMENTE sau MATERIALE relevante pentru susținerea proiectului (ex. scrisori de intenție, parteneriate, materiale grafice, etc.)
În cazul în care se solicită utilizarea Fondului Social, Cultural, Educațional pentru participare la festivaluri de film și audiovizual, burse de specialitate, participare la conferințe, seminarii, simpozioane și alte manifestări sociale, culturale și educaționale,
solicitantul va depune (unul sau mai multe) dintre următoarele documente :
- programul festivalului
- programul de scolarizare
- programul conferinței, seminariilor, simpozioanelor, a manifestărilor sociale, culturale și educaționale
- invitația de participare sau rezervarea locului de participant.