Convocare Adunare Generala Ordinara

Nr. 1/ 25.02.2012

     UPFAR-ARGOA convoaca Adunarea Generala Ordinara in data de 26.03.2012, ora 12, aceasta va avea loc in sala de proiecţie a CNC (Centrul Naţional al Cinematografiei) din str. Dem I.Dobrescu nr. 4-6, sector 1, Bucureşti, cu următoarea

ORDINE DE ZI:
  1. Aprobarea bilanţului contabil pentru exercitiul financiar contabil al anului 2011;
  2. Aprobarea Raportul cenzorului pentru anul 2011 ;
  3. Aprobarea execuţiei bugetului de venituri si cheltuieli pe 2011, propuneri pentru anul 2012;
  4. Aprobarea raportului Consiliului Director pentru anul 2011;
  5. Aprobarea raportului Administratorului pentru anul 2011;
  6. Aprobarea darii de seama anuale format ORDA pentru anul 2011;
  7. Aprobarea raportului Comisiei permanente speciale privind accesul la informaţii pentru anul 2011;
  8. Aprobarea comisionului administrativ pentru anul 2012;
  9. Aprobarea modificarilor la Statutul UPFAR-ARGOA in baza avizului ORDA;
  10. Situaţia litigiilor in anul 2011;
  11. Diverse.

     In lipsa de cvorum Adunarea Generala Ordinara a UPFAR-ARGOA este reconvocata in data de 27.03.2012, ora 12, la aceeaşi adresa si cu aceeaşi ordine de zi.

     Materialele supuse discutiei si aprobarii in cadrul Adunarii Generale pot fi consultate la sediul UPFAR-ARGOA ( Cf. Art. 1341, alin. (3) si (4) din Legea 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare), incepand cu data de 27 .02.2011.
     În situaţia in care nu veţi putea participa la Adunarea Generală, vă rugăm să completaţi, semnaţi si stampilaţi mandatul de reprezentare si sa-l trimiteţi pana cel târziu 19.03.2012, la următoarea adresa poştala:
UPFAR-ARGOA, Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4 – 6, corp B, et. 1, cam. 112 , sector 1, Cod postal 010026, Of. P. 1, Tel & fax 021.311.71.04/021.310.09.04, sau prin mail: secretariat@upfarargoa.ro

     Membrii sau reprezentantii acestora sunt rugati sa prezinte cu stampila societatii si cu mandatul de reprezentare semnat si stampilat in original.

Atasat puteti gasi scanat anuntul publicat in Romania Libera, cat si varianta online a acestuia.

Documente Adunare Generală 2012

AttachmentSize
hotarari_ago_2012.pdf2.14 MB
proces_verbal_aga_martie_2012.pdf1 MB
proiecte_hotarari_ago_2012.pdf2.21 MB
dare_de_seama_2011.pdf2.23 MB
raport_administrator.pdf1.18 MB
raportul_cenzorului.pdf387.78 KB
colectari_repartitii_2011-orda.pdf847.99 KB