CONVOCARE ADUNARE GENERALA ORDINARA 2015

Adunare Generală Anuală a membrilor UPFAR-ARGOA

Prin prezenta, vă anunțăm că marți, 24 martie 2015, ora 13, este convocată Adunarea Generală Anuală a membrilor UPFAR-ARGOA, care va avea loc la sala de proiectie a CNC (Centrul Național al Cinematografiei ) din str. Dem.I.Dobrescu nr. 4-6, sector 1, București. In lipsă de cvorum Adunarea Generală Anuală a UPFAR-ARGOA este reconvocată în data de 25 martie 2015, la aceeaşi oră, adresă și cu aceeaşi ordine de zi.

În situaţia în care nu veţi putea participa la Adunarea Generală, vă rugăm să completaţi, semnaţi și ștampilaţi mandatul de reprezentare, pe care îl regasiți în ordinea de zi atașată și să-l trimiteţi până cel târziu 19.03.2015, la adresa poştala: UPFAR-ARGOA, Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4 – 6, corp B, et. 1, cam. 112 , sector 1, Cod postal 010026, Of. P. 1, Tel & fax 021.311.71.04/021.310.09.04,
sau
prin poșta electronică: secretariat@upfarargoa.ro

Membrii sau reprezentanții acestora sunt rugați să prezinte cu ștampila societății și cu mandatul de reprezentare semnat și ștampilat în original.

Art. 134 indice 1
(3) Într-un interval de timp de 30 de zile înainte de adunarea generală, orice membru are dreptul să consulte, la sediul organismului de gestiune colectivă:
a) darea de seamă anuală;
b) bilanţul contabil;
c) raportul organelor de conducere şi al comisiei de cenzori;
d) textul şi expunerea de motive a hotărârilor ce urmează a fi supuse aprobărilor adunării generale;
e) salariile individuale ale angajaţilor;
f) situaţia sumelor din conturile bancare, a plasamentelor şi a dobânzilor obţinute la închiderea ultimului exerciţiu financiar;
g) situaţia privind categoriile de utilizatori, numărul plătitorilor din fiecare categorie şi suma globală colectată de la fiecare categorie;
h) situaţia litigiilor cu utilizatorii.
(4) Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (3) se face, în regim de confidenţialitate, pe bază de cerere scrisă şi cu limitarea accesului la datele personale ale angajaţilor organismului de gestiune colectivă.

DAREA DE SEAMA UPFAR_ARGOA

PV INDREPTARE EROARE MATERIALA NR.175_09.02.2016

reorganizare_repertoriu_upfar-argoa

anunt_aga_upfar_argoa_romania_libera

ordine_de_zi_aga_2015_si_mandat

proiecte_de_hotarari_upfar_argoa_2015

hotarari_aga_25.03.2015_upfar-argoa

propuneri_cenzor_upfar-argoa

hotararea_nr.3_2015_-_alegerea_cenzorului

situatia_anula_2014_colectare_si_repartitie_upfar_argoa