CONVOCARE ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA_2015

Prin prezenta, vă anunţăm că luni, 29 iunie 2015, ora 14, este convocată, Adunarea Generală Extraordinară a membrilor U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A., care va avea loc la sala de proiectie a CNC (Centrul Naţional al Cinematografiei ) din str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, sector 1, Bucureşti, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

Proiect de Hotarare nr. 1/29.05.2015

Destinația sumelor colectate, repartizate, notificate și nerevendicate de titulari, pentru perioada 2009-2011, care s-au prescris, conform prevederilor art. 1291 din Legea 8/1996 modificată şi actualizată, raportat la prevederile Statutului UPFAR-ARGOA, menţionate la cap.3 pct.3.1. lit.f din Statutul actual al UPFAR-ARGOA

În lipsă de cvorum, Adunarea Generală Extraordinară a U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A. este reconvocată în data de marti, 30 iunie 2015, la aceeaşi oră, adresă şi cu aceeaşi ordine de zi.
În situaţia în care nu veţi putea participa la Adunarea Generală Extraordinară, vă rugăm să completaţi, semnaţi şi ştampilaţi mandatul de reprezentare şi să-l trimiteţi pana cel tarziu 24 iunie 2015, la U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A., Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4 – 6, corp B, et. 1, cam. 112, sector 1, Cod poştal 010026, Of. P. 1, Tel & fax 021.311.71.04/ 021.310.09.04 sau prin e-mail: secretariat@upfarargoa.ro.

hotararea_nr._1_age_30.06.2015

ordinea_de_azi_adunare_generala_extraordinara__mandat_de_reprezentare

proiect_de_hotarare_nr._1_29.06.2015

anexa_proiect_de_hotarare_nr._1_29.06.2015

centralizator_drepturi_repartizate_si_nerevendicate_2009-2011