CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

Nr.2213/21.09.2012

Adunare Generală Extraordinară a membrilor UPFAR-ARGOA

Convocare

Prin prezenta, vă anunțăm că vineri, 5 octombrie 2012, ora 12, este convocată Adunarea Generală Extraordinară a membrilor UPFAR-ARGOA, care va avea loc la sala de proiecție a CNC (Centrul Național al Cinematografiei ) din str. Dem.I.Dobrescu nr. 4-6, sector 1, București, cu următoarea :

ORDINE DE ZI :
1. Aprobarea proiectului de modificare a statutului;
2. Situația litigiilor ;
3. Diverse.

In lipsă de cvorum Adunarea Generală Extraordinară a UPFAR-ARGOA este reconvocată în data de luni, 08 octombrie 2012, la aceeaşi oră, adresă și cu aceeaşi ordine de zi.
Materialele supuse discutiei si aprobării în cadrul Adunării Generale pot fi consultate la sediul UPFAR-ARGOA ( Cf. Art. 1341, alin. (3) si (4) din Legea 8/1996 cu modificările și completările ulterioare), începand cu data de 24 septembrie 2012.

În situaţia în care nu veţi putea participa la Adunarea Generală, vă rugăm să completaţi, semnaţi și stampilaţi mandatul de reprezentare și să-l trimiteţi până cel târziu 3 octombrie 2012, la următoarea adresă poştala:
UPFAR-ARGOA, Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4 – 6, corp B, et. 1, cam. 112 , sector 1, Cod postal 010026, Of. P. 1, Tel & fax 021.311.71.04/021.310.09.04, sau prin mail: secretariat@upfarargoa.ro
Membrii sau reprezentanții acestora sunt rugați să se prezinte cu ștampila societății și cu mandatul de reprezentare semnat și ștampilat în original.

Extras din Statutul UPFAR-ARGOA :
11.3.- Convocarea Adunării Generale:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Adunări Generale cu caracter extraordinar ale membrilor pot fi convocate în cursul anului, prin decizia Consiliului Director şi prin anunţarea convocării prin publicare într-un ziar de circulaţie naţională, sau prin publicarea pe pagina de internet al U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A. cu cel puţin 10 de zile în avans.

AttachmentSize
mandat_de_reprezentare.pdf17.71 KB
1_proiect_hotarare_mod_statut_in_age_octombrie_2012.pdf32.89 KB
h_age.pdf342.86 KB
pv_age_223_08_10_2012.pdf1.08 MB