Documente

Metodologie

Utilizarea, în spaţii accesibile publicului, a repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale din repertoriul UPFAR-ARGOA prin intermediul echipamentelor electronice (video, TV, echipamente informatice, etc.), se poate realiza, potrivit dispoziţiilor legii, numai cu acordul prealabil al titularilor de drepturi prin licenţa acordată de UPFAR-ARGOA.
Licenţa se acordă pentru fiecare punct de lucru în care se utilizează opere cinematografice şi alte opere audiovizuale din repertoriul UPFAR-ARGOA.

Documente necesare Licentiere

Pentru încheierea autorizației UPFAR-ARGOA privind comunicarea publică a operelor audiovizuale în scop ambiental sunt necesare următoarele documente:
1. Certificat de înregistrare fiscal/Cod Unic de Înregistrare (CIF/CUI);
2. Certificat de clasificare + anexă (fișa de încadrare a spațiului) sau autorizație de funcționare de la primărie (pentru fiecare unitate în parte).
3. Contract (găsiţi formularul mai jos).
4. Cerere de licenţiere (găsiţi formularul mai jos).

Toate documentele se vor transmite la adresa: larisa.pambou@upfarargoa.ro

Syndicate content