ANUNT REPARTITII TRIMESTRUL II 2016

ANUNT REPARTITII TRIMESTRUL II 2016
UPFAR-ARGOA este în curs de efectuare a repartiţiilor drepturilor patrimoniale conexe dreptului de autor cuvenite titularilor de drepturi, producători de opere audiovizuale şi/sau videograme, aferente trimestrului II 2016, din următoarele surse de colectare.

1. Retransmitere prin cablu
2. Comunicare publică/Ambiental
În acest sens, se vor transmite până la data de 03 octombrie 2016, următoarele documente:
1. Anexa 4– Declarația repertoriului de opere audiovizuale în formatul stabilit prin Decizia ORDA 52/2014;
2. Anexa 7 – Declarația repertoriului de opere audiovizuale în formatul stabilit prin Decizia ORDA 52/2014;
3. Anexa 1 – Playlisyt-urile staţiilor TV locale, nemonitorizate (la completarea acestuia se va ține cont de Tabelul nr.1 – Tabel de încadrare (gen / specialitate / subspecialitate);
4. Anexa 2 – Repertoriul de opere utilizate pe internet și/sau pe suporturi de comerţ (DVD, etc.) - (la completarea acestuia se va ține cont de Tabelul nr.2 – Genul operei utilizate ) – însoţite de documente justificative.

Anexele precizate mai sus vor fi depuse şi în original, la sediul UPFAR-ARGOA, însoțite de procesul verbal de predare-primire.

Pentru repartiţia drepturilor patrimoniale conexe dreptului de autor cuvenite titularilor de drepturi, producători de opere audiovizuale şi/sau videograme din copia privată, vă înștiințăm că UPFR (colectorul unic), a blocat plata sumelor cuvenite perioadei august 2015-mai 2016, în mod abuziv. Pentru deblocarea acestora UPFAR-ARGOA, a solicitat instanței TB, emiterea unei ordonanțe de plată ce formulează obiectul dosarului nr. 24258/3/2016.

În conformitate cu prevederile art. 22- art. 24 din Statutul UPFAR-ARGOA, vă informăm asupra următoarelor :
- Cu privire la prevederile art. 22.1 – “Pentru a putea beneficia de remunerațiile colectate și repartizate titularul de drepturi trebuie să declare repertoriul …, înainte de efectuarea repartiției “.
- Totodată vă informăm că, repertoriul UPFAR-ARGOA este actualizat în baza declarațiilor de repertoriu întocmite de către titularii de drepturi, în conformitate cu prevederile art. 22.2 din Statutul UPFAR-ARGOA.
- Pe cale de consecință, conform art. 22.3, UPFAR-ARGOA urmează a avea în vedere la repartiție și plată, operele audiovizuale și/sau videogramele din repertoriul gestionat, începând cu data la care titularul își depune repertoriul, în caz contrar (când titularul de drepturi nu declară repertoriul, îl declară incomplet sau nu depune documentele necesare) UPFAR-ARGOA este exonerat de răspundere față de acesta, conform art. 22.4 din statutul UPFAR-ARGOA.

Persoana responsabilă
Lazarescu Roxana - repartitii@upfarargoa.ro
Tel: 021.311.71.04/021.310.09.04 int. 207

AttachmentSize
anexa_1_upfar_argoarepertoriul__playlist_statii_tv_locale.xlsx12.53 KB
anexa_2_upfar_argoarepertoriul__opere_internetsuport_dvd.xlsx11.63 KB
anexa_4_d52_2014_orda_declaratie_de_repertoriu.xlsx14.1 KB
anexa_7_d52_2014_orda_declaratie_de_repertoriu.xlsx17.89 KB
proces_verbal_predare_doc.repartitie.pdf266.17 KB
tabel_1_upfar_argoagenspecalitatesubspecialitate.xlsx15.78 KB
tabel_2_upfar_argoagen_opere__internetsuport_dvd.xlsx10.6 KB