Informatii Utile

Informatii utile pentru operatorii de cablu

Incepand cu data de 22.12.2010 au intrat in vigoare prevederile noii metodologii privind privind schimbarea in parte a Hotararii arbitrale din data de 9 martie 2009 avand ca obiect forma finala a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 227 din 7 aprilie 2009, in baza Deciziei directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 44/2009.
UPFAR-ARGOA a fost desemnata colector unic al remuneratiei ce reprezinta drepturile cuvenite producatorilor de videograme pentru retransmiterea prin cablu conform Deciziei ORDA nr.337/23.12.2010

DOCUMENTE NECESARE OBTINERII AUTORIZAŢIEI - LICENŢĂ NEEXCLUSIVĂ PENTRU RETRANSMITEREA PRIN CABLU

I.CERERE DE AUTORIZARE
Care trebuie sa fie insotita de urmatoarele acte :
a) codul unic de inregistrare (copie);
b) decizia/licenta de autorizare CNA(copie);
c) avizul de retransmisie CNA (copie);
d) autorizatia tehnica MCTI (copie);
e) certificat tip ANRC (copie);

II. RAPORT LUNAR -baza de calcul

Se transmite pana la 15 a lunii urmatoare pentru care se datoreaza, insotit de o adresa de inaintare, semnata si stampilata de reprezentantul legal prin care se certifica pe proprie raspundere corectiudinea informatiilor continute de raport si in documenetele anexate, si cuprinde in mod obligatoriu:
a) lista serviciilor de programe de radiodifuziune si/sau televiziune retransmise;
b) numarul de abonati;
c) valoarea abonamentului;
d) baza de calcul (totalitatea veniturilor brute lunare obţinute din activitatea de retransmitere de servicii de programe de radiodifuziune si/sau televiziune, iar in lipsa acestora, din totalitatea cheltuielilor ocazionate de utilizare)

III. REMUNERATIA DATORATA

Urmare a publicarii prin Decizia ORDA nr. 327/15.12.2010 a unei noi forme a metodologiei privind retransmiterea prin cablu, remuneratia ce se plateste la UPFAR-ARGO este urmatoarea:

- 0.5% din baza de calcul pentru retransmiterea prin cablu realizata ulterior datei de 21.12.2010, plata se face in contul:
UPFAR-ARGOA
Str. Dem.I.Dobrescu nr. 4-6, sector 1, Bucuresti
RO12263159
COD IBAN: RO87BRDE410SV00304594100
Deschis la BRD- sucursala Academiei

IV. ATENTIE
a) Intarzierea platii remuneratiei atrage obligatia societatii dumneavostra de a plati si penaliati de 0,1%/zi de intarziere.
b) Legea sanctioneaza cu amenda de pana la 30.000 lei necomunicarea raportului privind baza de calcul a remuneratiilor si lista programelor retransmise prin cablu. (art.1392 lit. d) din Legea nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare)
c) Legea califica drept infractiune fapta de retransmitere prin cablu a videogramelor cuprinse in programele tv, fara autorizatie licenta neexclusiva incheiata cu UPFAR ARGOA , fapta sanctionata ca fiind penala conform (art.140 alin (1) lit. d) din legea nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare prevazute prin L187/2012).

Persoanele responsabile departamentul cablu :

Analist serviciu clienti- Donescu Elena- cablu.licentiere@upfarargoa.ro

Telefon: 021.311.71.04/ 021.310.09.04 int.203

Facturare - Vija Gabriela- facturare@upfarargoa.ro
Telefon: 021.311.71.04/ 021.310.09.04 int.205

Fax : 021.310.09.04

AttachmentSize
decizie_orda_337_2010.pdf83.47 KB
protocol_upfar-argoa--adpfr_15.05.2017.pdf190.8 KB
acord__upfar-upfr-upvr_cablucopie.pdf299.65 KB