(RE)CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 2016

Având în vedere necesitatea suplimentării Ordinii de zi a AGE convocată inițial pentru data de 31 octombrie 2016, în atasament, vă prezentăm suplimentarea Ordinii de zi și reconvocarea AGE, pentru data de 16/17 noiembrie 2016, cu respectarea prevederilor legale, a art.34.3 din Statutul UPFAR - ARGOA. Totodata veți regăsi Procesul Verbal ORDA- desfășurat asupra activității UPFAR - ARGOA în anul 2015, Obiecțiunile formulate de UPFAR - ARGOA și adresa ORDA - răspuns la obiecțiuni, precum și celelalte materiale (proiecte hotărâri/anexe), ce urmează a se dezbate în cadrul AGE - reconvocată în data de 16/17 noiembrie 2016, pentru a se adopta hotărâri, în sensul proiectelor propuse.
În acest sens, vă anunțăm că Adunarea Generală Extraordinară a membrilor UPFAR-ARGOA, este (re)convocată, pentru data de 16 noiembrie 2016, la sala de proiecţie a CNC (Centrul Național al Cinematografiei ) din str. Dem.I.Dobrescu nr. 4-6, sector 1, București. In lipsă de cvorum Adunarea Generală Extraordinara a UPFAR-ARGOA este reconvocată în data de 17 noiembrie 2016, la aceeaşi oră, adresă și cu aceeaşi ordine de zi.

În situaţia în care nu veţi putea participa la Adunarea Generală, vă rugăm să completaţi, semnaţi și ștampilaţi mandatul de reprezentare, pe care îl regasiți în ordinea de zi atașată și să-l trimiteţi până cel târziu 26.10.2016, la adresa poştala: UPFAR-ARGOA, Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4 – 6, corp B, et. 1, cam. 112, sector 1, Cod postal 010026, Of. P. 1, Tel & fax 021.311.71.04/021.310.09.04,
sau
prin poșta electronică: secretariat@upfarargoa.ro

Membrii sau reprezentanții acestora sunt rugați să prezinte cu ștampila societății și cu mandatul de reprezentare semnat și ștampilat în original.

1. (Re)Convocare SEDINTA AGE oct-nov 2016=OK=fin

2. Proiect de hotarare _NR.1_AGE 16-17.11.2016=fin

3. Anexa_Proiect de hotarare _NR.1_AGE_16-17.11.2016=fin

4. Proiect de hotarare _NR.2_AGE oct noiembrie 2016=fin

5. Proiect de hotarare _NR.3_AGE oct noiembrie 2016=fin

6. Anexa_Proiect de hotarare _NR.3_AGE 16-17 noiembrie 2016=fin

7. Statut UPFAR ARGOA 15.09.2016

8. SITUATIA CENTRALIZATA A SUMELOR 2012-T1_2013_NEREVENDICATE_PRESCRISE=AGE_01.11.2016

9. PV CONTROL ORDA AFERENT 2015

10. OBIECTIUNI LA PV CONTROL ORDA AFERENT 2015_01.09.2016

11. RASPUNS ORDA LA OBIECTIUNI UPFAR LA PV CONTROL AF. 2015

12. PROCES VERBAL ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA A UPFAR ARGOA 17 NOIEMBRIE 2016

13. HOTARARI AGE 17 NOIEMBRIE 2016