CONVOCARE ADUNARE GENERALA ORDINARA 2016

Prin prezenta, vă anunțăm că joi, 24 martie 2016, ora 12, este convocată Adunarea Generală Anuală a membrilor UPFAR-ARGOA, care va avea loc la sala de proiectie a CNC (Centrul Național al Cinematografiei ) din str. Dem.I.Dobrescu nr. 4-6, sector 1, București. In lipsă de cvorum Adunarea Generală Anuală a UPFAR-ARGOA este reconvocată în data de 25 martie 2016, la aceeaşi oră, adresă și cu aceeaşi ordine de zi.

În situaţia în care nu veţi putea participa la Adunarea Generală, vă rugăm să completaţi, semnaţi și ștampilaţi mandatul de reprezentare, pe care îl regasiți în ordinea de zi atașată și să-l trimiteţi până cel târziu 21.03.2016, la adresa poştala: UPFAR-ARGOA, Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4 – 6, corp B, et. 1, cam. 112 , sector 1, Cod postal 010026, Of. P. 1, Tel & fax 021.311.71.04/021.310.09.04,
sau
prin poșta electronică: secretariat@upfarargoa.ro

Membrii sau reprezentanții acestora sunt rugați să prezinte cu ștampila societății și cu mandatul de reprezentare semnat și ștampilat în original.

Avand in vedere avizarea ORDA nr. RGII/IES/1881/04.03.2016, privind modificarile Statului UPFAR ARGOA, respectuos va rugam a efectua propuneri cu privire la revizuirea art.2, pct.2.4 din Hot nr.2/AGE si art. 3 din Hot. nr.3/AGE din 17.11.2015, in vederea dezbaterii acestora in cadrul AGA din 24/25.03.2016.

DAREA DE SEAMA UPFAR ARGOA 25.03.2016

AVIZ ORDA STATUT UPFAR ARGOA 2016

PV CONTROL ORDA AF 2014 UPFAR-ARGOA

AttachmentSize
anunt_rl_upfar_argoa_aga_martie_2016.pdf337.07 KB
convocator_participare_prezenta_aga_25.03.2016.pdf726.86 KB
hotararea_nr._1_aga_25.03.2016.pdf54.55 KB
hotararea_nr._2_aga_25.03.2016_raportul_cenzorului.pdf1.46 MB
hotararea_nr._3_aga_25.03.2016_alegerea_cenzorului.pdf52.05 KB
hotararea_nr._4_aga_25.03.2016.pdf651.81 KB
hotararea_nr._5_aga_25.03.2016_raportul_consiliului_director.pdf1.1 MB
hotararea_nr._6_raportul_administrator_general_upfar_argoa_af._2015.pdf154.29 KB
hotararea_nr._7_aga_25.03.2016.pdf49.93 KB
hotararea_nr._8_raportul_comisia_permanenta_speciala_upfar_argoa_af._2015.pdf138.98 KB
hotararea_nr._9_aga_25.03.2016.pdf50.75 KB
hotararea_nr._10_aga_25.03.2016.pdf54.87 KB
hotararea_nr._11_aga_25.03.2016.pdf141.88 KB
hotararea_nr._12_aga_25.03.2016.pdf66.92 KB
hotararea_nr._13_aga_25.03.2016_regulament_comisia_speciala.pdf279.9 KB
hotarari_aga_25.03.2016.pdf730.63 KB
mandate_de_reprezentare_aga_martie_2016_upfar_argoa.pdf1.12 MB
pv_aga_upfar_argoa_25.03.2016.pdf1.92 MB
situatia_anuala_2015_upfar_argoa.pdf310.51 KB
convocator_aga_2016.pdf1.01 MB
mandat_de_reprezentare.pdf77.42 KB
proiect_h_11_23.02.2016_statut_upfar_argoa_depus_la_orda_.pdf582.67 KB
proiecte_de_hotarari_aga_2016.pdf611.06 KB