Documente necesare licentiere

DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBTINERE LICENŢĂ NEEXCLUSIVĂ PENTRU RETRANSMITEREA PRIN CABLU

I.CERERE DE LICENTIERE
Care trebuie sa fie insotita de urmatoarele acte :
a) codul unic de inregistrare (copie);
b) decizia/licenta de autorizare CNA(copie);
c) avizul de retransmisie CNA (copie);
d) autorizatia tehnica MCTI (copie);
e) certificat tip ANRC (copie);

II. RAPORT LUNAR -baza de calcul

Se transmite pana la 15 a lunii urmatoare pentru care se datoreaza, insotit de o adresa de inaintare, semnata si stampilata de reprezentantul legal prin care se certifica pe proprie raspundere corectiudinea informatiilor continute de raport si in documenetele anexate, si cuprinde in mod obligatoriu:
a) lista serviciilor de programe de radiodifuziune si/sau televiziune retransmise;
b) numarul de abonati;
c) valoarea abonamentului;
d) baza de calcul (totalitatea veniturilor brute lunare obţinute din activitatea de retransmitere de servicii de programe de radiodifuziune si/sau televiziune, iar in lipsa acestora, din totalitatea cheltuielilor ocazionate de utilizare)

AttachmentSize
cerere_de_autorizare_-_2020_-_site.pdf125.59 KB
licenta_cablu_upfar_2020_-_site.pdf198.68 KB
raport_lunar_cablu_2020_-_site.docx22.38 KB